Dopunska škola srpskog jezika ,, Stefan Nemanja ,, Utrecht Holandija 

 
     
 
 
Učiteljice:
Marija Matović      gsm. 06-442 983 63     e-mail:   marayayu@yahoo.com
Lidija Novaković   gsm. 06-163 245 59     e-mail:   kratkeprice@gmail.com
 
Adresa škole:
Cartesiusweg 11
3534 BA Utrecht
 
Osnivači škole:
Milosav Barjaktarović 030-2380164   e-mail: milobarjak@hetnet.nl
Slaviša Jovanović        065-0212956   e-mail: s.jovanovic@hotmail.com
uz podršku i saradnju roditelja.
 
Finansijsko poslovanje:
kliknite ovde
 
Adresa za svaku korespodenciju u vezi škole:
S.Jovanović
Srpska škola
Burg.van Heemstrakwartier 217
3731 TG  De Bilt
Novčane uplate za decu:
Uplate izvršiti na račun ING 7940189
IBAN NL84INGB0007940189
t.n.v. Hr.S.Jovanović te De Bilt
t.a.v. school maand ...
Burg.van Heemstrakw. 217
3731 TG De Bilt

 


  Copyright © 2011 -

Dopunska škola srpskog jezika ,, Stefan Nemanja ,, - Utrecht - Holandija - Oficijelna stranica